Nhật ký bán hàng online

Nhật ký bán hàng online

Một ngày, một tình huống chẳng hề ngờ đến xảy ra khi chuẩn bị hàng cho khách, tớ chợt nghĩ: "Tại sao mình không ghi lại những thứ hay ho này để chia sẻ và để khách hàng hiểu hơn về shop mình?" Và thế là bài này bắt đầu.

Admin lehungdaily.com / 0 Bình luận / 05/04/2019